FRAKT

DipYourCar fraktar med DHL då det garanterar snabba leveranser

Eventuella skador på paket anmäles vid utlämningskontor, och hanteras
efter distributörens policy. Vi väljer själva ut det billigaste alternativet
för att kunna hålla våra låga fraktpriser

 

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

Vid beställda men ej uthämtade varor debiteras kunden en minimiavgift om *350 kronor för att täcka
DipYourCars administration- och transportkostnader. Försändelsen ligger kvar i 14
dagar hos postombudet innan den returneras.

*Outlöst försändelse värde upp ill 2500kr debiteras med 350 kr.Överstigande värde

debiteras med 15% av varans värde för att täcka omkostnader,frakter mm.

BETALNING

DipYourCar erbjuder Swis samt,Paypal som betallösningar

 

ANSVAR OCH GARANTI

Allt användande av de produkter vi säljer sker på egen risk och vi ersätter
ej produkter eller utrustning som blivit skadade i samband med användandet av
våra produkter. DipYourCar lämnar 1 års garanti på alla produkter om inget annat
anges. Garantin gäller ej på färg som är målad / sprayad då hållbarhet kan
variera beroende av underlag. Vi lämmnar inte heller garanti på det resultatet
som uppnås av målat objekt. Vill man returnera en trasig produkt bör man först
fylla i en returanmälan. När returansökningen
blivit godkänd skickar kunden in varan. Notera att ett erhållet returnummer
betyder inte att returen i sig kommer godkännas. Skickas en produkt tillbaka
utan returnummer eller i olämpligt emballage kan returen bli försenad eller nekas
helt och hållet. DipYourCar testar alla returnerade produkter och finns det inget
fel eller om felet beror på handhavandefel debiteras kunden 399 kronor för
DipYourCars omkostnader. DipYourCar har rätt att antingen avhjälpa felet eller företa
omleverans. Kunden har rätt att reklamera en produkt om produktens egenskaper
skiljer sig från produktbeskrivningen.

ÅNGERRÄTT

DipYourCar ger privatpersoner 14 dagars returrätt. Önskas varan returneras ska
en returanmälan göras inom 14 dagar
från det att varan levererats. Produkterna skall vara i väsentligt oförändrat
skick och skall returneras i originalförpackningen. Förseglingen på en mjukvara
får ej brytas. Skickas en produkt tillbaka utan returnummer eller i olämpligt
emballage kan returen bli försenad eller nekas helt och hållet. Kunden står för
returfrakten när ångerrätten används. Pengarna för produkten, frakten och
eventuella andra avgifter återbetalas snarast, dock senast 30 dagar efter att
vi mottagit returen.

EJ UTHÄMTAD
försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

AVBESTÄLLNING

Avbeställning av varor kan ske fram tills att varorna packats och lämnats
vidare för transport. För avbeställning kontakta info@dipyourcar.se

TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall snarast möjligt anmälas till distributören och DipYourCar.
Kunden bör inte lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om man tror att
innehållet är oskadat. Om man upptäcker skada först efter att man öppnat
paketet reklamerar man omedelbart distributören och DipYouCar.